Služby:

 
 

Celková léčba těla i ducha člověka:

  • Poradenství a duchovní energetické léčení- léčení a harmonizování fyzického těla i jemnějších duševních obalů.

  • Baňková masáž- odstraňování bolestí zad, kloubů, detoxikace orgánů a tkání, urychlení metabolismu. Baňkování kombinuji s léčivými účinky drahých kamenů.

  • Poradenství v oblasti výchovy dětí
 
 
  • Duchovní energetické léčení

 
Jak probíhá léčení:

Léčivá síla je zprostředkována skrze řetěz pomocníků z jemnějšího světa, přičemž léčitel je až posledním článkem v tomto řetězci. Síla proudí ze Světla od Stvořitele a skrze vhodně uzpůsobeného člověka je možné vést tuto léčivou sílu k nemocným a prosícím lidem. Je pravda, že určitou léčivou schopnost má každý, ale aby mohl člověk opravdu vést nezkalenou energii v plné síle, jaká je k léčení zapotřebí, musí být sám duchovně zralý, vědomý si souvislostí o duchovních příčinách nemocí a musí mít rozvinutou schopnost pro léčení zcela přirozeným způsobem. Není možné si myslet, že nějakým kurzem tuto schopnost člověk za peníze může obdržet. 

Léčivá energie se přenáší do těl (fyzického těla i jemnohmotných těl) léčeného pacienta a tím má pozitivní vliv na funkce v tělesné, duševní i duchovní oblasti. Léčí nejen příznaky nemoci, ale i celého člověka na všech vyšších úrovních duše. Urychluje jakýkoliv léčebný proces, uvádí do harmonie celý tělesný i energetický systém. Duchovní léčení velmi pomáhá při psychických problémech a jakékoliv emocionální nestabilitě. 

 
Úspěch léčení nezáleží jen na léčiteli, ale hlavně na úrodné půdě v nitru léčeného pacienta. Pokud se pacient vědomě nebo nevědomě zdráhá přijmout léčivou energii nebo na léčení nevěří a přišel si léčitele jen vyzkoušet, pak tato síla nemůže být zdaleka tolik účinná, ne- li zcela neúčinná, protože si člověk sám kolem sebe vystavěl rozumovou zeď. Mnozí lidé chtějí být zdraví, aniž by vnitřně opravdu chtěli a něco pro to udělali i činem. Má-li pacient přání být zdráv jen ve svém rozumovém myšlení, aby se zbavil bolestí a nepříjemností, ale nechce nic ve svém životě změnit k lepšímu, neměl by k léčiteli chodit. Pro své zdraví musíme i sami mnoho udělat vlastní pílí, nelze být pasivní a chtít zdarma zázraky na počkání.
 
Jsem přesvědčena o tom, že pokud ztratíme své zdraví, je opět v našich silách si zdraví navrátit- pevnou vůlí a vytrvalým chtěním k dobru, zachováváním přikázání lásky a neustálou snahou v udržování čistoty citů, myšlenek i činů. Je- li naše nitro opravdu sladěno s celým stvořením a je-li naše prosba k Bohu doprovázená opravdovou vírou v Boží sílu, tak účinky této síly na sobě člověk určitě pocítí.
Pokud se člověk rozhodne jít na léčení, měl by popřemýšlet, čím si své potíže zavinil. Je třeba se osvobodit od pýchy a domýšlivosti, že jsme bez chyby a trpíme nezaslouženě. Je důležité upřímně litovat špatných skutků a pevně si předsevzít, že jich už nebudeme více dělat a budeme se snažit být lepšími lidmi. Nutné je také smíření se všemi lidmi, s nimiž máme třenice a na koho jsme naštvaní. Stejně tak musíme odpustit všem, kteří nám ublížili, protože ani to nebyla náhoda, ale jen sklizeň za naši minulost. Náhody vůbec neexistují, protože to by znamenalo nespravedlnost Božích Zákonů, což je naprosto nemožné.
 
Poté, co si člověk v sobě toto všechno porovná a pokud přichází s pevnou vírou, se skromností a pokorou v srdci a s upřimnou prosbou k Bohu o léčivou sílu, potom je ve správném naladění pro léčení- které bude probíhat podle vůle Boží, nikoliv podle vůle lidské.
 
 
 
 
  • Baňkování (baňková masáž)

 
Baňková masáž, neboli vakuoterapie, patří k vůbec nejstarším léčebným metodám, svými kořeny sahá až do Mezopotámie a staré Číny. Při aplikaci baněk se využívá akupunkturních drah a bodů.
 
Tato kúra vyvolává nejen lokální reakci, nýbrž působí na celé tělo – reguluje energii, vyrovnává jing-jang a podporuje krevní oběh. Podtlak v baňkách způsobuje pasivní překrvení kůže a roztažení cév. Tím se zvyšuje průtok krve, stoupá teplota, zlepšuje se odolnost a schopnost organismu překonat chorobu.
Při terapii je důležitá poloha pacienta. Ta záleží na tom, které body masér – léčitel na daný problém vybere. Ošetřovaný při tom může ležet nebo sedět. Baňky se nechávají na těle přisáté 3 – 20 minut na jednom místě a po té se opět přisají na jiné místo. Baňkami lze také masírovat po energetických drahách a tím stimulovat celé tělo, včetně vnitřních orgánů. Baňkování propojuji s léčivými účinky drahých kamenů, což se krásně doplňuje a umocňuje výsledek.

Kde baňky pomáhají:
 
> Pročistí krev, zvýší počet červených krvinek, zlepší oběh
> Obnoví funkce nervového systému
> Místně uvolňují křeče a bolesti – bolest hlavy, krku, zad, kloubů
> Zlepší příliš silnou menstruaci, závratě
> Pomáhají při obrně, astmatu, nízké imunitě
> Baňkováním se dají výborně detoxikovat vnitřní orgány (játra, ledviny..) i celý 
   organismus
 
Po baňkování někdy zůstanou červené kroužky, ale ty do týdne zmizí. Po terapii baňkami se doporučuje více pít, neboť masáží se odplavují toxiny a ty se dostanou z těla právě zvýšeným příjmem tekutin.
 
Baňková masáž by se neměla provádět při plicním, krevním nebo kožním onemocněním. Otevřené rány, trombózy, gangrény, křečové žíly i kůže spálená od slunce jsou při této masáži rizikovými faktory. Baňkovou masáž rovněž nepodstupujte, trpíte-li poruchami srdečního rytmu, jste-li hodně vyčerpaní, při vysokém tlaku nebo v těhotenství. Kromě zmíněných faktorů je baňkování velmi bezpečné a nemá žádné vedlejší účinky.
V případě rizikových faktorů může povolit baňkování pouze lékař.
 
 
 
 

CENÍK: 

 
Jedno sezení trvá 2-4 hodiny.

V emailu uveďte prosím důvod Vaší návštěvy a o jakou terapii máte zájem. 

Protihodnota za pomoc je individuální.

Kontaktní email: duchovni-poradna@centrum.cz