Róbert Štefunko - básně Smutek a Štěstí

26.08.2012 19:31

 

 

 

Smútok

 Aký je najlepší liek na dlhotrvajúci smútok?
Predsa pomoc blížnemu a láskavý skutok.
Keď človek s láskou myslí na iného, tak zmizne vlastná bolesť
a keď inému daruje lásku a radosť, tak sa tá bolesť dá uniesť.

Keď sa človek otvorí Svetlu a keď je svetlým hodnotám verný,
prúdi k nemu lúč Božej Lásky, láska jeho bolesť zmierni.
Vtedy od človeka odíde bolesť, aj každá tieseň
a na smútok je liekom aj radostná pieseň.

Veď najväčším nepriateľom temna je smiech srdečný,
vtedy odíde smútok a deň je odrazu jasný a slnečný.
Keď človek žije pre iných, nemá na smútok čas,
vtedy sa aj čierny deň zmení na slnečný jas.

Rozdávať blížnym lásku a žiť pre iných je krásny dar,
vtedy smútok zmizne a radosťou sa rozžiari tvár.
Už len keď medzi svojich blížnych s láskou vkročí,
tým šíri svetlo do okolia, keď mu radosť žiari z očí.

Zabudne na svoje problémy a pomáha iným s láskou a radostne,
to dokáže vtedy, keď usiluje k Svetlu a žije pokorne a cnostne.
Je to nádherný dar, keď svojou láskou ľuďom srdcia otvorí,
keď dáva lásku všetkým, láska sa v ňom mocne rozhorí.

Nič za to nežiada, čo je krajšie, ako lásku ľuďom dať,
keď lásku zasieva, tak potom bude lásku aj žať.
Lásku možno prijímať iba v dávaní, je to ten najkrajší liek,
ten, kto to dokáže, ten je radostný a aj šťastný človek.

Zabudne na seba a otvorí svoje srdce pre ľudí dobrej vôle
a svojou čistou láskou bude liečiť utrpenie a ľudské bôle.
Tým, že myslí viac na iných a menej na seba a chce pre iných žiť,
to je správna cesta, ako byť nezištný a Svetlu v pokore slúžiť.

 

 

 

 

Šťastie

 Šťastie je nádherná vec a má ho len veľmi málo ľudí
a celé ľudstvo v hľadaní šťastia veľmi dlho blúdi.
Ľudia hľadajú šťastie v peniazoch, v pôžitkoch a v zábave,
ale to je len povrchné šťastie, nikdy nenáju to pravé.

Blažený je ten človek, ktorý našiel Božskú Pravdu,
tí, ktorí podľa Pravdy žijú, pravé šťastie aj nájdu.
Veď v tom je tá krásna, čistá a nádherná Pravda jednoduchá,
šťastie nespočíva v pozemských hodnotách, v hodnotách ducha.

Ten, ktorý to pochopil, nechce sám byť šťastný, obšťastniť iných túži,
len ten, kto iných učiní šťastnými, si potom pravé šťastie aj zaslúži.
Úsmev nič nestojí, nedá sa kúpiť, úsmev má obrovskú hodnotu,
kto rozdáva úsmev a šťastie, bude kráčať k šťastnému životu.

To najvyššie šťastie a blaženosť spočíva v pravom poznaní Boha,
slúžiť Pánovi a žiť podľa Božskej Pravdy, je tá najkrajšia úloha.
To najvyššie šťastie spočíva v modlitbe, ale iba v modlitbe vďaky,
kto cíti vďaku a lásku k Pánovi, bude prežívať krásne zázraky.

Bude Pánovi za nádherný dar života ďakovať,
bude šťastný a smie sa už celý život radovať.
V čistej pokore a v šťastí klesne na kolená,
bude naveky velebiť svätosť Pánovho mena.

Ďakuje za dar bytia, za dar vedomého života,
veď cesta k Svetlu je dobré chcenie a čistota.
Až vtedy smie byť človek skutočne šťastný,
vtedy človek naozaj to pravé šťastie vlastní.

Pošle radosť Pánovi, veď vďaka patrí iba Pánu Bohu
a taký človek ďakuje za život a za krásnu oblohu.
Keď človek slúži Bohu, vtedy prežije to skutočné šťastie
a keď sa poďakuje, tak potom to šťastie v ňom rastie.