Róbert Štefunko - básně o Lásce

26.08.2012 19:34

 

 

 

Prečo nie je láska medzi ľuďmi?Každý človek si už položil túto dôležitú otázku,
prečo teda nie je medzi nami? Zabili sme Lásku.
Bola to Láska svätá, vznešená a nadpozemsky čistá,
pribili sme ju na kríž, Božieho Syna, Ježiša Krista.

Už nie je medzi nami, odišla od nás, pozemských ľudí
a teraz nás Imanuel vo svojom svätom Slove prísne súdi.
Je to hrozná bolesť, akoby sa stvorením tiahla krvavá rana,
nenávistnou vraždou odpovedali ľuďia na Lásku svojho Pána.

Nebola to iba vražda telesná, vražda pozemského tela,
ľuďia tým zabili Lásku Boha, Vznešeného Stvoriteľa.
To je pre nás ľudí tá najstrašnejšia obžaloba,
celé to utrpenie nám už vracia táto ťažká doba.

Je to doba Posledného súdu, keď sa uzavrie každý kruh
a v tejto dobe bude súdený každý človek, každý duch.
My, malí pozemskí ľuďia, sme Božiu Lásku pribili na kríž,
strašne bolestne zomieral svätý Syn Boží. Pán Ježiš.

Bol to najsmutnejší deň v dejinách ľudstva, niečo strašné,
preto väčšina ľudstva nepozná pravú lásku, iba nízke vášne.
Ľuďia svojím pokriveným rozumom popísalo o láske bludy,
nepísali o láske, bolo to sebectvo, žiarlivosť a nízke pudy.

Keď ľuďia zabili Božiu Lásku, uzatvorili si bránu k raju,
tým, že uctievali rozum. preto už pravú lásku nepoznajú.
Je to nepochopiteľné, že v súde žiari Láska Božia,
tí, ktorí to precítia, po lúči Lásky v pokore túžia.

Láska Božia je najväčšia pomoc, ktorá hľadajúcich v súde zachráni,
aj keď musí kvôli záchrane teraz táto Láska rozdávať ľuďom tvrdé rany.
Blažení sú tí, ktorí získajú cnosť pravej pokory,
taký človek sa pre lúč Božej Lásky v čistote otvorí.

Až potom pochopí dar krásneho vedomého života,
cestu k láske otvorí iba nádherná, vznešená čistota.
Nádherná je čistota, oslňujúci je jej čistý lúč,
čistota otvára láske dvere, ako zázračný kľúč.

Iba vznešená, čistá a nesebecká láska je pravá,
je nádherná len vtedy, keď sa zo srdca úprimne dáva.
Neobsahuje v sebe žiarlivosť, ani sebectvo, to nie je pravá láska,
sebectvo a žiarlivosť obsahuje iba žiadostivá láska, láska pozemská.

Ale žiadostivosť a sebectvo nikomu neprinesie spásu,
iba čistá láska, tá v sebe obsahuje svetlo a pravú krásu.
Pravá láska myslí na iných, pozná iba pravú službu
a v človeku prebúdza po Bohu čistú a svetlú túžbu.

Pravá láska neodsudzuje, nekritizuje a večne nenapomína,
je spravodlivo prísna a taká bola Láska Ježiša, Božieho Syna.
Nedá sa opísať slovami, to smie vytušiť iba cit,
lásku vie dávať ten, kto sa učí v pravej láske žiť.

Potom smie aj dúfať, že z neho spadne ťažká vina,
ak patril medzi tých, ktorí majú podiel na vražde Syna.
Vražda Božieho Syna, to je žalujúci hlas,
vtedy sa na Golgate a vo vesmíre zastavil čas.

Celá príroda smutne plakala, boli to ťažké a krvavé slzy,
"Ak si Syn Boží, zostúp z kríža", to bol výsmech drzý.
Iba toto strašné mali ľuďia pre Božiu Lásku, ako odpoveď,
pred touto veľkou vinou nezachráni človeka žiadna spoveď.

Mnohí musíme v Božom súde piť z tohto horkého nápoja,
oslobodenie príde vtedy, keď sa ľuďia so Svetlom spoja.
Až keď budeme podľa svätého Božského Slova skutočne žiť,
tak si smieme vyprať svoje rúcha a odpustenie si zaslúžiť.

 

 

 

 

 

Najkrajšia láskaTá najkrajšia láska je predsa vznešená a čistá,
Božia Láska bola na Zemi v osobe Ježiša Krista.
Tá najkrajšia láska má v sebe veľkú a čistú silu,
šťastný je ten, ktorý ju smel precítiť na chvíľu.

A keď má v sebe čistú lásku, oslobodí sa od nízkych prianí,
ten, kto čistú lásku dáva všetkým tvorom, ten je požehnaný.
Takého človeka napĺňa čisté, radostné tvorenie,
miluje všetkých živých tvorov, miluje celé stvorenie.

Rozdáva lásku všetkým a miluje všetky tvory,
učí sa dávať lásku a rozvíja cnosť pravej pokory.
Otvorí sa čistej láske a prežíva tento cit nádherný
a nadovšetko miluje Pána a je Svetlu naveky verný.

Vtedy žije s každým živým tvorom v mieri,
kto má v sebe lásku, ten v dobro iných verí.
Má rád zvieratá, prírodu a všetkých ľudí,
kto má v sebe lásku, nekritizuje a nesúdi.

Keď muž cíti čistú lásku k svojej žene,
dbá na to, aby jej nebolo nikdy ublížené.
Pri pravej láske myslí na svoju ženu a nie na seba,
chce ju nosiť na rukách a znesie jej modré z neba.

Keď ju miluje, lásku jej dávať túži
a vždy jej daruje kyticu krásnych ruží.
Chce, aby jej cesty boli kvetnaté a slnečné,
len to najlepšie jej praje s láskou a srdečne.

V jeho očiach je ona tá najkrajšia žena,
dáva jej čistú lásku, aby bola blažená.
Vždy jej z lásky daruje nádherné kvety
a nech v jej živote jasné slnko svieti.

Cíti k nej úctu a nikdy jej neublíži,
iba s čistou láskou sa k nej blíži.
Túži ju ochraňovať a držať ju za ruku
a chce s ňou obdivovať nádhernú lúku.

Nemyslí na seba, myslí iba na jej šťastie,
v jeho srdci láska k tej žene stále rastie.
Myslí iba na blaho svojej milovanej ženy,
on ju nemení, seba z lásky k nej zmení.

Ochraňuje v nej krásu ženskej dôstojnosti,
on z lásky k nej rozvíja pravé mužské cnosti.
To je tá pravá a čistá láska k žene,
ženy, ktoré ju prežívajú, sú blažené.

Potom je aj láska k prírode a k bytostným,
kto cíti túto lásku, ten je človekom radostným.
Krásna, čistá láska je aj k všetkým deťom,
aj láska k zvieratám a ku krásnym kvetom.

Ale blažený je človek, ktorý cíti lásku k Bohu,
vtedy chce žiť podľa Slova a splniť svoju úlohu.
Nadovšetko miluje svojho Vznešeného Pána
a ďakuje Mu, keď sa prebúdza do nového rána.

Taký človek má v sebe iba radostnú vďaku
a smie vidieť iba krásu vo svojom zraku.
Vtedy sa pre lúč Božej Lásky otvorí
a čistá láska sa v jeho srdci rozhorí.

Keď miluje Pána nadovšetko, lásku všetkým dáva
a to je tá najkrajšia láska, čistá láska je tá pravá.
A cestu k pravej, čistej láske otvorí len čistota,
kto má v sebe túto lásku, raduje sa zo života.

 

 

 

 

 

 

Sila lásky

 Láska je ten najväčší dar Boží
a získa ju ten, kto Bohu slúži.
Tá najväčšia láska patrí v prvom rade Pánovi,
ktorá ho svojou mocou a silou navždy uzdraví.

Láska je dar, ktorý bol človeku od Boha daný,
veď lieči všetky utrpenia, bolesti a rany.
Láska je len vtedy pravá, keď velebí Pána,
tá duša, ktorá ju vlastní, nebude sklamaná.

Keď do života príde bolesť a tieseň,
pravá láska ju zmení na krásnu pieseň.
Keď pozemský človek blúdi v žiali a nevie už nájsť cestu späť,
tak pravá láska ju vytvorí na ktorej bude kvitnúť samý kvet.

Keď sa človeku zdá, že stratil od pravej cesty smer,
láska mu ho ukáže, aby vkročil do tých správnych dvier.
A keď človek nedokáže odomknúť tie dvere so žiadnym kľúčom,
tak sila lásky ich otvorí svojou mocou, svojím jasným lúčom.

Pravá láska ukáže človeku ten jediný správny cieľ
a pochopí, že Láska je len Boh, Pán a Stvoriteľ.
Ak sa človek naučí mať každého čisto rád,
tak láska ho vynesie do večných záhrad.

Tam, vo večnej ríši len pravá láska vládne,
tá pravá, duchovná láska, nikdy nevychladne.
Ten, kto to pochopil, musí byť navždy blažený,
že Pán tú lásku daroval pre mužov, aj pre ženy.

Boh je Láska, ktorá nám umožňuje každý deň žiť
a nech vďakou Pánovi je naša láska a náš cit.
Nech láska nás všetkých pozdvihne nahor do raja,
kde sa pravá duchovná láska s Božou Láskou spája.

 

 

 

 

Pravá láska

 Láska je len vtedy pravá,
keď sa zo srdca úprimne dáva.
Láska je trpezlivá, pokorná, láska sa nevypína,
láska je pre nás darom od Ježiša, Božieho Syna.

Pravá láska má radosť zo skutočnej krásy,
láska tu zostane navždy, po všetky časy.
Láska sa raduje z čistej pravdy,
pravá láska sa nedopúšťa zrady.

Láska miluje, láska je verná, láska všetko vydrží,
pravá láska je čistá a vznešená, láska je dar Boží.
Láska odpúšťa, láska uzdravuje, láska verí,
láska bude s každým živým tvorom žiť v mieri.

Láska všetko zlé na dobré rýchlo zmení,
láska má nádej i v najťažšom utrpení.
Najkrajší úsmev je ten, ktorý sa prediera cez slzy,
láska je sila od Boha, láska nad všetkým zlom zvíťazí.

Láska nezávidí, láska sa nikdy nehnevá,
láska si od šťastia a radosti zaspieva.
Láska je ako slnečný lúč, láska je srdečná,
láska nikdy nezanikne, pravá láska je večná.

Láska je nesmrteľná, bude večne žiť,
lebo láska nie je rozum, láska je cit.
Cit lásky je sila, ktorá nahor dvíha,
každého ľudského ducha do ríše Boha.

Láska je plameň, ktorý nikdy nezhasne,
o láske sa stále dajú písať krásne básne.
Láska stvorila život, Láska je Boh, Láska je Stvoriteľ,
láska je cesta do raja, láska je náš najkrajší cieľ.

 

 

 

 

Láska - najväčší dar Boží.

 


Láska, ten nádherný svetlý cit, ktorý nie je medzi ľudmi,
nie je, nemajú tú lásku v srdci, sú zotročení svojimi pudmi.
Blažený je človek, ktorý čistú lásku zo srdca dáva,
lásku možno prijímať iba dávaním, to je láska pravá.

Láska ale nemá nič spoločné s pudmi pozemského tela,
láska je nádherný dar od Všemohúceho Stvoriteľa.
Láska je ako zázračný liek, je to oblažujúci cit,
iba láska dokáže pre toho druhého celý život žiť.

A myslí iba na toho druhého, nie na seba,
chce pre druhého zniesť aj modré z neba.
Láska, to sú vzájomné a radostné svetlé pohľady,
je to úprimnosť, ktorá tomu druhému dušu pohladí.

Sú to city, ktoré vyliečia a uzdravia každú bolesť,
je to túžba, ktorá chce druhého na rukách niesť.
Láska je niečo, čo sa dá cítiť srdcom a duchom,
ako čistá krásna žena, zahalená bielym rúchom.

Je to chcenie, nech cesty druhého sú kvetnaté a slnečné
a ako vrúcna túžba pomáhať mu radostne a srdečne.
Je to vzdanie sa pozemských a nízkych sebeckých prianí,
láska je mocná sila, ktorá toho druhého navždy chráni.

Je to víťaz, ktorý zvíťazí nad sebou v každom boji,
je ako svetlo, ktroé i v zlom pri druhom verne stojí.
Je to čisté prianie držať toho druhého pevne v náručí,
blažený je človek, ktorý sa čistou láskou milovať naučí.

Mať rád toho druhého s chybami, žiť s ním aj v chorobe,
stáť pri ňom a byť mu verný v zlej a v dobrej dobe.
Mať rád toho druhého, aj keď sa mu práve nedarí,
láska a trpezlivosť sú vtedy tie najkrajšie dary.

 

 

 

 

Láska - najväčšia pomoc

 Monika, nech Vás v živote Božia Láska nad hladinou drží,
aby Vaša cesta bola vyzdobená krásou nádherných ruží.
Nech je vo Vašom živote veľmi veľa lásky,
abyste našla odpovede na všetky otázky.

Cestu k láske ako most tvorí čistota,
nech pravá láska vstúpi do Vášho života.
Aby Vás ochraňovala Božia Láska, jej jasný lúč,
veď čistá láska je od nebeského kráľovstva kľúč.

Bez lásky je veľmi smutná aj modrá obloha,
veď čistá láska je ten najväčší dar od Boha.
Nech láska vo Vašom živote naveky vládne,
láska Vás udrží, nech sa neocitnete na dne.

Abyste sa nikdy necítila sama a opustená,
láska je sila, pred ktorou padne každá stena.
Prajem Vám, aby Vás smel lúč Božej Lásky oblažiť,
nech sa smiete radovať, nech smiete šťastne žiť.

Láska je sila, ktorá ukončí každú vojnu,
nech máte svoju dušu šťastnú a spokojnú.
Láska je mocná sila, ktorá zvíťazí v každom boji,
nech Váš duch sa v modlitbe so Svetlom spojí.

Láska je cit, láska je najväčší dar od Stvoriteľa,
nech smiete usilovať k nádherným výšinám Svetla.
Nech ste veľmi šťastná a radostná žena,
abyste bola lúčom Božej Lásky oblažená.

Aj keď budete mať niekedy v očiach slzy,
láska Vás ochráni, lebo láska vždy zvíťazí.
Láska je dar od Boha, láska je cit, láska je čistá
a Láska prišla na Zem v podobe Ježiša Krista.