Róbert Štefunko - básně o ženě

26.08.2012 19:19

 

 

 

 

 

Žena, raduj sa zo života.Áno žena, úprimne sa raduj zo života,
veď v tieto dni prúdi zhora čistota.
Už je tu deň, po ktorom si tak dlho túžila,
otvor sa čistote, aby si už šťastne žila.

Aby Tvojho ducha naplnila po čistote veľká túžba,
nech celý Tvoj život je ako čistá, verná služba.
Zachvievaj sa v čistote, zachvievaj sa vo vernosti
a z lásky k Pánovi rozvíjaj nádherné ženské cnosti.

Aby si smela slúžiť Svetlu pokorne a verne,
otvor sa čistote a budeš sa cítiť nádherne.
Slúžiť Svetlu - to nech je Tvoje jediné prianie
a prijmeš lúč čistoty a Božské požehnanie.

Budú Ti šťastím a blaženosťou žiariť Tvoje oči,
čistotu budeš šíriť všade, kde Tvoja noha vkročí.
Aby si v tieto dni bola čistotou požehnaná,
nech Ťa ochraňuje Láska Vznešeného Pána.

Potom budeš za lúč čistoty vrúcne ďakovať,
nech sa smieš celý život šťastne radovať.
Aby si smela mať v srdci pokornú, úprimnú vďaku
a budeš vidieť nádhernú krásu vo svojom zraku.

Prijmeš veľkú silu v deň Čistej Ľalie
a čistotou pozdvihneš svoje okolie.
Tvoj duch sa nádhernej čistote radostne otvorí,
láska k Pánovi sa v Tvojom srdci jasne rozhorí.

Prijmeš v tieto dni čistotu a nádherné dary,
veď v čistote je veľká sila, ktorá jasne žiari.
Žena, kráčaj radostne touto ťažkou, očistnou dobou
a čistota bude Tvojou nádhernou, najväčšou ozdobou.

 

 

 

 

 

Žena, otvor sa čistoteŽena, otvor sa čistote, blíži sa veľký sviatok,
ktorý je v celom stvorení 7. septembra každý rok.
A ak smieš v ten deň dať Svetlu sľub,
dostaneš požehnanie čistoty na vzostup.

Keď sa otvoríš a dostaneš kríž, môžeš všetko dosiahnuť,
Tvoj duch má nesmiernu túžbu k čistému sa pozdvihnúť.
Žena, Ty potrebuješ čistotu tak, ako ryba potrebuje vodu,
len sa musíš čistote otvoriť, musíš mať v sebe pôdu.

Keď bude v Tebe čistota pôsobiť a bude v Tebe zakotvená,
len vtedy budeš stáť správne vo stvorení ako pravá žena.
Potom pochopíš, čo v sebe skrýva milosť správneho a vedomého života
a nesmiernu silu k tomu Ti môže dať len nádherná vznešená čistota.

Tá žena, ktorá sa v silnej túžbe pozdvihne z bahna,
len takú ženu potom sila čistoty oblaží a požehná.
Každá žena môže silu čistoty čerpať aj z Posolstva
a precíti, čo Pán požaduje od čistého ženstva.

Len čistota zviditeľní v žene nádherné poklady ženskosti
a vernosť oživí v žene všetky ostatné nádherné cnosti.
Vtedy bude žena takou, akou má byť, čistá, nežná a pravá,
zachvievanie v čistote jej dá silu, aby bola šťastná a zdravá.

Žena, blíži sa sviatok Čistej Ľalie, v pokore otvor sa,
v blaženosti Ti budú stekať slzy po tvári ako ranná rosa.
Môžeš v ten deň prijať nesmierne požehnanie čistoty
a budeš požehnaná, ak Tvoj duch tú čistotu precíti.

Žena, v ten deň buď oblečená slávnostne,
prežiješ silu čistoty hlboko a radostne.
Žena, a keď čistotou vyzdobíš aj chrám svojho ducha,
tak čistota bude žiariť aj z Tvojho pozemského rúcha.

 

 

 

Ženy, ste požehnanéŽeny, ste požehnané, veľké požehnanie ste dostali,
radujte sa, že ste sa prebudili, že ste povstali.
Váš duch v tento nádherný deň oslobodený zajasá
a rozkvitne vo Vás vznešená čistota a krása.

Dostanete čistotu na to, abyste smeli splniť svoju úlohu,
svojím čistým pôsobením vzdávajte vďaku Vznešenému Bohu.
Si požehnaná, keď Svetlo Ťa do služby Grálu volá,
nech Ti je nadovšetko svätá a drahá Božia Vôľa.

Keď budeš vo všetkom napĺňať Božie zákony,
tak Tvoj duch sa v pokore pred nimi skloní.
Potom radostne vyslovíš: "Vďaka Ti za všetko, ó Pane",
aké nádherné dary budú nám ženám z milosti Svetla dané.

Budete s láskou ďakovať za Božiu Lásku, za Božiu dobrotu,
ale najmä za to, akú budete môcť prijať nádhernú čistotu.
Precítite, čo požaduje od Vás, od žien Pravečný Boh,
keď prijmete čistotu znova, v tých milostiplných dňoch.

Aké nádherné požehnanie budete môcť prijať z Božích rúk,
len otvorte svoje oči a srdcia pre veľkú krásu kvetov a lúk.
Aj kvety Vám to v tento deň budú ukazovať v malom,
veď všetko vo stvorení chce stúpať nahor za Svetlom.

Vy ženy, buďte šťastné, že to s láskou prežívať smiete,
len svoje duše otvorte v pokore sile Svetla a čistote.
Vo Vašom vnútri sa plameň túžby po čistom rozhorí
a budete pre všetkých ľudí ako nádherné vzory.

Ale dnešná žena potrebuje k tomu ešte veľmi veľa,
a aj tá, ktorá sa pokorne snaží žiť vo Vôli Svetla.
Každá čistá ženská duša pokorne po čistote prahne,
7. septembra pravá žena lúč čistoty aj dosiahne.

 

 

 

Ženy, ďakujte BohuŽeny, len Bohu ďakujte za to, čo Vám bude darované,
zachovajte si čistotu, budete stáť v Jeho svätej ochrane.
Čistota - to je žena Tvoj nádherný krásny dar,
v ďen Čistej Ľalie bude rozjasnená Tvoja tvár.

Ďakuj Bohu za Jeho Lásku, len to je tá Láska najvyššia,
nechaj ju v sebe pôsobiť, budeš potom čistejšia a krajšia.
Žena, ak si sa zachvievala v čistote a nežnosti,
tak si smela prijať veľké požehnanie na pobožnosti.

Keď budeš svojím nežným citom stále bdelá,
tak bude pre Teba nádherná každá nedeľa.
Ale zvlásť v tieto nádherné sviatky a dni,
len v čistej túžbe sa k Svetlu pozdvihni.

Sviatok Čistej Ľalie bude predsa v celom stvorení
a lúč čistoty bude žiariť pre všetky prebudené ženy.
Žena, dostaneš čistotu, nech si veľmi požehnaná,
prijmeš nesmiernu milosť a požehnanie od Pána.

Žena, ak si tento nádherný sviatok už niekedy precítila,
tak vieš, čo je čistota, aká je jej nesmierna a čistá sila.
To budeš určite môcť vycítiť z týchto dní,
že lúč čistoty je veľmi prísny a chladný.

Napriek chladnej prísnosti je v požehnaní čistoty nesmierna sila,
žena, 7. septembra sa naplní deň, po ktorom si tak dlho túžila.
A milosť Božej Lásky prijmeš len vtedy, ak si prijala lúč čistoty,
lebo Božia Láska prichádza skrze čistotu, niet pre ňu inej cesty.

Ďakuj Bohu za všetko, za čistotu, ktorú si prijať smela,
nech na Tebe spočinie ochrana a požehnanie svätého Svetla.
A len tá žena, ktorá svojím životom čistote slúži,
až potom si to krásne meno žena právom zaslúži.

 

 

 

Pôvab a krása ženyŽena, Stvoriteľ Ti daroval krásu, ten nádherný dar,
nech sa aj v Tebe prebudí krása, ako sa prebúdza jar.
Prekvitaj ku cti svojho Boha, svojho Pána,
buď taká nežná a jemná ako nádherná kvetina.

Nech si krásna, si v hmotnom stvorení pokladom,
uzatvor svoje srdce pred každým nečistým pohľadom.
Rozkvitni do krásy, tak ako nádherná príroda
a nech Ti k tomu silu a požehnanie Pán Boh dá.

Pôvab Ťa robí ženou, buď vo všetkom ušľachtilá,
si veľmi nežná, ale v tej nežnosti je veľká sila.
Sila, ktorá všetko vo stvorení ku kráse pretvorí,
tá sila Ťa robí krásnou, nech v Tebe mocne žiari.

Nech pri pohľade na ženu vidíme len vznešené hodnoty,
tým nás bude žena viesť k ideálu, k výšinám čistoty.
Žena, nech tá krása vyžaruje z Tvojho ducha, z Tvojich očí,
aby Ťa krása sprevádzala všade, kam Tvoja nežná bytosť vkročí.

Pozdvihni krásu tam, kde ju v pokore uctievajú,
máš tvoriť most ku kráse, máš tvoriť most k raju.
Prekvitaj ako nebeská ruža, aby si bola krásna
a budeš naveky radostná, veselá a veľmi šťastná.

Ty máš šíriť okolo seba krásu v celom stvorení,
nech Svetlo ochraňuje všetky ušľachtilé ženy.
Žena, nech Tvojou prítomnosťou všade rozkvitne krása a jas,
žena, začni pôsobiť ako kňažka čistoty, už prišiel Tvoj čas.

Pôsob ako pravá, čistá a nežná žena, tak to Svetlo žiada
a vôbec nezáleží, či si už staršia, alebo ešte mladá.
A keď si mladá, môžeš veľa vykonať, váž si svoju mladosť,
usiluj k Svetlu a k čistote, nech smieš naveky prežívať radosť.