Pár rad, jak být vyrovnaným člověkem

02.01.2010 10:05

 

Pár rad, jak být vyrovnaným člověkem

 

 

Tento článek je věnovaný hlavně lidem, kteří si nedokáží stále udržovat pozitivní naladění a mají tendenci sklouzávat do pesimistických myšlenek.
Pozorně si hlídejte, o čem přemýšlíte. Sledujte bděle myšlenky, které se vám přes den honí hlavou, a pokud vám do ní náhodou vstoupí nějaká negativní či kritická, nezavalte se kvůli tomu výčitkami, nýbrž je místo toho podle svých možností nahraďte nějakými pozitivnějšími. Některé z nich, které vás naplňují pocitem štěstí a povznášejí, si můžete předem připravit a sepsat na kartičku, kterou pak budete nosit vždy při sobě. V případě přepadení negativním smýšlením pak na ni nahlédněte a nenásilně se "přeprogramujte". Důležité je, abyste se udržovali v pozitivním smýšlení tak dlouho, jak je to možné, a čas strávený negativními myšlenkami zkrátili na minimum.


Mluvte pouze o tom, co chcete, nikoliv o tom, co nechcete. Na co se totiž soustředíte, to posilujete a s největší pravděpodobností se také v životě potkáte. Změňte svůj slovník a používejte pozitivní výrazy. Když třeba chcete přestat kouřit, neříkejte si "nekouřím", protože to ve vás může evokovat pocity, že jste o něco ochuzeni. místo toho prohlaste: "Odkládám kouření", nebo "Kouření nepatří do mého života" - i když je v poslední větě formální zápor, vyznění prohlášení je pozitivní. vyzkoušejte si, co na vás platí - každý máme své vnitřní nastavení trochu jiné.


Naučte se být vděční. Soustřeďte se na to málo (nebo nic), co máte a vyjádřete za to vděčnost. Tím si této věci (příležitosti, vlastnosti) do života přitáhnete víc. A také věřte, že se vaše očekávání uskuteční.


Vyhýbejte se negativním nebo pesimistickým lidem. Takovíto lidé vyzařují velmi nízké frekvence, což vaše vyzařování může snižovat. Možná jste si sami všimli, že po setkání s určitými lidmi se cítíte jako vyždímaný citron. To vy sami se se svým postojem, který vůči těmto lidem zaujímáte, můžete okrádat o svou drahocennou energii. Pokud se s nimi stýkat musíte (v zaměstnání, rodině), pak jim dejte třeba nějakou upřímnou radu, jak byste jejich problémy, stres a starosti, kterými se vás snaží zahltit, řešili, řekněte jim Váš názor, ale nenechávejte se v táhnout do jejich pesimismu. Vždy pozorujte situaci jakoby s nadhledem, ale s účastí a touhou pomoci.


Nemyslete tolik! K odreagování od neustálých analýz Vašeho mozku vám může pomoci třeba procházka v parku nebo zavření se na určitou dobu ve svém pokoji. Pusťte si příjemnou hudbu a koncentrujte se na její zvuk a na svůj pravidelný dech. Nedoporučuji vám dělat žádná náročná dechová cvičení, jenom si všímejte toho, jak dýcháte.

Můžete se také zaměřit na to, že vdechujete klid a lásku, a vydechujete napětí a obavy. Na vycházce či na výletě se kromě prodýchávání soustřeďte hlavně na krásu přírody a vpíjejte ji do sebe plnými doušky.


Stýkejte se s lidmi stejné krevní skupiny. Najděte si skupinu lidí, kteří se zajímají o stejné věci jako vy a současně se od nich učte. Navážete tak nová milá kamarádství. 


Každý den udělejte aspoň jeden dobrý skutek. Například podejte pomocnou ruku bližnímu, obětujte chvilku svého času pro pomoc druhým, usmějte se na někoho... Rozproudí se tím energie mezi dáváním a braním: pomozte a bude pomoženo i vám, darujte a budete obdarováni. Ovšem tento bod si nevysvětlujte tak, že musíte víc dávat než brát. Hovoříme o rovnováze, a hlavně ze své oběti musíte mít dobrý pocit, cítit, že k něčemu byla. Samoúčelná oběť vám nejenže nenapomůže, ale mohla by vás od něj i pořádně zdržet.


Uvědomujte si to, co děláte, a zůstaňte naladěni pozitivně. Každá vyslaná energie se nám jednou nějak vrátí, takže se snažte být za všech okolností vědomi toho, co děláte, jak se k druhým chováte a jak v různých situacích jednáte. Jak se k druhým chováte, tak se budou oni chovat k vám a tím, že se budete chovat poctivě a spravedlivě, si do života přitáhnete lidi stejně smýšlející i výhodné příležitosti. Na všechno, co se vám přihodí, se snažte pohlížet z té lepší stránky - z té, která je pro vás výhodnější. Přestaňte se zaobírat výčitkami typu: "Proč se něco takového muselo stát právě mně?", ale místo toho hledejte odpověď na otázku: "Jaké dveře se přede mnou tímto zdánlivě nemilosrdným zásahem otevírají?" Nezapomínejte, že jsme duchovní bytosti, které si vybraly určité pozemské prožitky.


Zdržte se sledování zpravodajství, které se soustředí výhradně na tragédie a katastrofy. Nebojte se, o nic nepřijdete, vždy se najde nějaký ochotník, který vás o zlu, které se kolem nás děje, bude informovat. Nenabádám tím však k lhostejnosti. Pokud můžete zlu nějak zabránit, rozhodně to udělejte. 

Avšak naprostá většina médií včetně reklam funguje na principu vyvolávání strachu, který se vás může zmocnit natolik, že budete jako očarovaní koukat na obrazovku a chtít o katastrofě vědět čím dál tím víc - čímž se dostanete do smyčky závislosti.


Udržujte kontakt se svými city. To je ze všech nejdůležitější faktor, který vám pomůže udržovat si vyšší vibrace. Vaše city v jemnohmotném světě působí jako magnet. Když ze sebe máte dobrý pocit, začnete si do života přitahovat věci, příležitosti a události, které vibrují na téže frekvenci. Vaše vibrační úroveň se odvíjí od vašich pocitů, takže se podle svých schopností a možností snažte za každých okolností zůstat na jejím vrcholu, a co nejméně sklouzávejte do negativna a pesimismu. Čím lepší pocit budete ze sebe a ze svého života mít, tím krásněji budete vyzařovat do svého okolí a formovat jej.

 

Zaplňte si hlavu myšlenkami na pomoc lidem, přemýšlejte, jak můžete být právě teď nějak užiteční celku. Žijte v přítomnosti a neustále se ptejte- ,,Co mohu ještě dnes udělat pro druhé? Jak mohu být zrovna teď nápomocný a užitečný?"...  Potom už Vám nezbude tolik místa na negativní smýšlení.

Ale nikdy se neřiďte jen podle své vlastní vůle. Vždy se ptejte po vůli Toho, Kdo postavil tento svět....To Vám bude oporou pro všechna správná rozhodnutí.