Modlitba

09.01.2010 21:23
 

Modlitba

 

Modlitba je překrásný dar od Boha. Je to nádherná milost, jejíž význam nedokážeme zatím pořádně docenit.

My, maličcí lidé, se smíme kdykoliv obracet k Tomu, který stvořil celý Svět a požádat Ho o pomoc.

 

Modlitba je tak mocná Síla. Nikdo se nikdy nemodlí sám.

 Všude kolem nás jsou v každém okamžiku bytosti, připravené nám pomoci.

Jsou to celé řetězce pomocníků, které vedou až do blízkosti Boží.

Oni posilují modlitbu a dávají jí křídla, aby mohla rychleji letět vzhůru.

 

Když se modlíme, nemysleme jenom na sebe a na svá vlastní přání.

Vždycky mějme na mysli nejvyšší dobro pro všechny.

Potom modlitba nabere na mnohem větší Síle a intenzitě.

Věřme v dokonalost Božích Zákonů, které nám vždy přichystají cestu, která je pro náš duchovní vývoj nejlepší…

 

 

,,Avšak opravdová modlitba a uctívání Boha neprojevuje se v blouznění, v mumlání modliteb, v žebrání, klečení, ve spínání rukou, ani ne v blaženém rozechvění, nýbrž v radostném činu! V jásavém přitakání tomuto pozemskému bytí! " ABD-RU-SHIN