Kapka lásky je více než moře vůle a rozumu...

 

Voda
 
Jaký má člověk vztah k vodě, tak přistupuje k životu.
Voda je živá a nádherná.
Každý kontakt s ní je jako spojení s moudrým vědomím.
Každá kapička vody nese v sobě celé světy.
Můžeme v ní najít zakotveny všechny výběžky velikých Zákonů Božích, podle kterých se vše řídí.
Voda je živá bytost, o které ještě nevíme skoro nic.
Její vlastnosti, schopnosti a nám dosud nepředstavitelné možnosti s ní spojené, jsou zatím zahaleny tajemstvím.
Ale brzy přijde doba, kdy budou lidé přistupovat k této zázračné tekutině s hlubokou úctou a budou si jí vážit více než zlata.

 

 

 

PORADNA JE DOČASNĚ UZAVŘENA Z ČASOVÝCH DŮVODŮ! Děkuji za pochopení.

 

P O D Ě K O V Á N Í

 

Milí čtenáři a přátelé,
 
kteří navštěvujete tyto stránky, chtěla bych Vám ze srdce poděkovat a vyjádřit svoji vděčnost za to, že jste.
Upřímné díky za to, že Vám mohu alespoň trochu pomoci na Vaší životní cestě.
Činí mne to nesmírně šťastnou, když vím, že Vám nějaká moje rada pomohla, nebo že jste si snáze poradili s některou těžkou situací, případně Vás aspoň potěšila nebo vykouzlila úsměv na tváři.
Děkuji za Vaše upřímné ohlasy na články, díky kterým vidím, že mé psaní má smysl.
Děkuji Vám i za Vaše životní příběhy, které mi posíláte, i když jsou často velmi smutné. 
Buďme však vděční za všechno, co nám život přináší, protože jedině díky tomu můžeme uzrávat a stávat se tak lepšími lidmi.

 

Chci také oznámit změnu, že duchovní poradna je provozována už jen formou osobního poradenství .

Na Vaše emaily ráda odpovím, ale řešení problémů probíhá už jen v mých prostorech v Brně.

 

Děkuji za pochopení a těším se na osobní setkání.

 
S Láskou,
 
Monika Bílková
 
 
 

Poradna byla založena v roce 2010